Ring og hør mere
(+45) 20 29 24 28

ico-tlf

PRODUKTER  /  YDELSER

​Et bredt program af miljøvenlige produkter og systemer til optimering og drift af biologiske renseprocesser, kloak, ledningsnet og gråt vand. Produktprogrammet omfatter også produkter til bekæmpelse af alger m.m. i vandmiljøer og på faste overflader, til biogasproduktion samt til renere miljø og øget produktion inden for landbrug, akvakultur m.m.

SYSTEMER OG PRODUKTER TIL ANVENDELSE INDENFOR:

SPILDEVANDSRENSNING

​Mikronæringsstoffer - BIOspeed™

Specielt adaptere bakterier – MikroCat

Nitrifikation, Denitrifikation

COD reduktion (svært nedbrydelige stoffer)

Letslam reduktion

Skumdæmpere

Eksternt kulstof til biologiske processer

Procesvurdering og procesoptimering

SLAMAFVANDING og FÆLDNING

​Flokkulanter, polymere – Nerolan - Mikrofloc™

Slamkarakterisering med henblik på afvanding

COD reduktion og fældning i komplekse spildevandstyper

Optimering af slamafvandingssystemer

​​LEDNINGSNET, PUMPESTATIONER, FEDTFANG, AFLØB

Reduktion/fjernelse af fedtaflejringer – BioPOP og MicroCat

Lugt kontrol – BioPOP og MicroCat

Vedligeholdelse af ledningsnet og pumpestationer – BioPOP og MicroCat

NATURGENOPRETNING AF FORURENET JORD OG GRUNDVAND

​Mikrobielt omsætning – MicroCat

Mikro- og makronæringsstoffer – MicroCat

FAST AFFALD OG KOMPOSTERING

​Biogas – MicroCat og BioStym

Kompostering – MicroCat

LANDBRUG, GARTNERIER, SØER, DAMME OG AKVAKULTURE

Staldmiljø – MicroCat og BioStym

Væksthus produktion – MicroCat og BioStym

Bekæmpelse af Alger – MicroCat og BioGard

Fiskeopdræt - MicroCat

Vandbehandling

RENGØRING – Biologisk bekæmpelse af ALGER/MOS på fliser, beton og træ

BioGard – en naturlig algefjerner

RENGØRING - SVØMMEHALLER, SPA OG ANDRE VÅDOMRÅDER

Enzymatisk rengøring /fjernelse af biofilm på alle overflader - MicroCat

RENGØRING - RESTAURANTER, STORKØKKENER M.M.

Enzymatisk rengøring /fjernelse af biofilm på alle overflader MicroCat

Fjernelse af fedt m.m. i vaske, afløb m.m. BioPOP og MicroCat

RENGØRING - VÆRKSTEDGULVE OG INDUSTRIGULVE M.M.

Enzymatisk rengøring /fjernelse af biofilm på alle overflader MicroCat

Dybde rengøring/fjernelse af olie og anden kemikalierester

Fjernelse af fedt m.m. i vaske, afløb m.m. – BioPOP og MicroCat

Fjernelse af lugt – MicroCat

HELMO CONSULT • STORMØLLEVEJ 43 • 4600, KØGE • CVR: 31817447 • Tlf.: +45 20 29 24 28KIM@HELMO.DK