Ring og hør mere
(+45) 20 29 24 28

ico-tlf

Viden

Nerolans brede polymerprogram anvendes til vand- og spildevandsbehandling både i den kommunale og industrielle sektor.

Polymererne er opbygget af polymerkæder med forskellige længder, ladninger og forgreninger. De forskellige polymerer er i struktur optimeret til at indfange partikler og slamflokke med forskellige strukturer og overfladeladninger. Med polymer indfanges det partikulære stof, det koncentreres i større partikler/flokke og en efterfølgende separation er langt mere effektivt.

Valget af polymertype afhænger af procestype, spildevandstype, afvandingsudstyr m.m. HELMO CONSULT tilbyder en uforpligtigende forundersøgelse uden beregning, hvor den rette polymertype findes og afprøves i fuldskala.

Nerolans produktprogram omfatter både flydende og granulerede produkter. De flydende produkter leveres i tromler á 125 kg og palletanke á 1.050 kg. De granulerede produkter leveres i sække á 25 kg og i bigbag á 500 kg eller á 1.000 kg. Hvis anden leveringsform ønskes opfyldes dette om muligt. 

Anvendelsesområder for polymerer

Kommunal spildevandsrensning


Her anvendes primært polymerer med positiv ladning (kationiske polymerer).

Slamafvanding

I Nerolans polymerprogram findes produkter optimeret til afvanding af de forskellige slamtyper primærslam, bioslam, udrådnet slam (mesofilt, termofilt). Produkterne er samtidig optimeret i styrke til at klare de forskellige belastninger der forekommer under afvandingen (slambede, båndafvander, sibåndspresse, dekantere, kammerfilterpresse).

Flokkulering og bundfældning

Blandt Nerolans polymerer er en række som er særdeles egnet til at forbedre slammet flokkulerings-, pakke- og sedimentations evne. Hermed kan bundfældningshastigheden øges samtidig med opnåelsen af højere tørstof i det bundfældede slam. Samme effekt kan udnyttes når efterklaringstanken er overbelastede enten stofmæssigt eller hydraulisk. Dette er særligt interessant ved kraftig nedbør, hvor risikoen for slamflugt er stor.


Industriel behandling af proces- og spildevand


Her anvendes udover de kationiske polymerer også polymerer med negativ ladning (anioniske polymerer) og i enkelte tilfælde udladede polymerer (nonioniske polymerer).

Levnedsmiddelindustrien

Rensning af vaskevand/spildevand for partikler, organisk stof m.m.

​Affaldsforbrændingsanlæg

​Rensning af vaskevand (fra røggas-scrubbere) for partikler organisk stof m.m.

​​Kemisk industri

Rensning af procesvand/spildevand for partikler, organisk stof m.m.

​Bioteknologisk industri

Rensning af procesvand/spildevand for partikler m.m. Separation af biomasse.

Metalarbejdende industrier​

Rensning af spildevand for partikler og tungmetaller

HELMO CONSULT • STORMØLLEVEJ 43 • 4600, KØGE • CVR: 31817447 • Tlf.: +45 20 29 24 28KIM@HELMO.DK