Ring og hør mere
(+45) 20 29 24 28

ico-tlf

Rent vand

​Vand er liv. Vand har en altafgørende rolle i alle de processer der skaber og er liv. 2/3 af mennesket krop er vand, og det tilsvarende forhold er vandets udbredelse på jordens overflade.


Vand indgår i dannelsen af organisk stof (fotosyntesen m.m.) og i de modsat rettede processer, hvor organisk stof nedbrydes.

Fotosyntesen i forenklet udgave, hvor vand og CO₂ med energi fra solens lys omdannes til sukker og ilt:

6 H₂O + 6 CO₂ + Lys → C₆H₁₂O₆ + 6 O₆ (vand + CO₂ + lys → sukker + ilt)


Med dannelsen af sukker er grundstenen til de videre livsprocesser dannet. Vandet fortsætter med at have en central rolle i livets processerne da vandet optræder som bærer/transportør, som katalysator, pH buffer, opløsningsmiddel m.m.

Vand har også en lang række centrale roller i kemiske og fysiske processer. Eksempelvis er jordens oceaner en stor buffer for atmosfærens CO₂ indhold og derfor en regulator for CO₂ indholdet i atmosfæren.

Ring og hør mere
(+45) 20 29 24 28

ico-tlf

Vand har dertil en egenskab som stort ses ingen andre stoffer har, og som er en væsentlig faktor for reguleringen af jordens temperatur. Når vand fryser til is falder dets vægtfylde betydeligt, og isen ligger sig på overfladen af vandet. Det får to altafgørende effekter for temperaturreguleringen på jorden, isen isolere og reducere energi tabet ud i atmosfæren, dertil synker isen heller ikke til bunds hvorved verdenshavene nogle steder kunne bundfryses.

Energien der frigives når vand bliver til is er stor. Denne kraft har været og er en væsentlig faktor erosionen af jordens overflade i bjergene hvor frost har dets gang.

Når vand forurenes for det en direkte konsekvens for alt liv. Afhængigt af hvad for forureningskomponenter der er tale om optages de af de levende mikroorganismer. Dyr og planter påvirker direkte eller indirekte, hvilket kan få fatale effekter på livsfunktionerne og overlevelse.

Forurenes vandet får det også konsekvenser for vandets fysiske og kemiske egenskaber, som kan skaber ubalancer og få direkte effekt på miljø og klima.

Det er derfor livsvigtig at vand anvendes med stor omtanke og at vandet efter "brug" afleveres rent.

HELMO CONSULT • STORMØLLEVEJ 43 • 4600, KØGE • CVR: 31817447 • Tlf.: +45 20 29 24 28KIM@HELMO.DK